Artofcolour.com Home Painting Profiles Artists Gallery In-Depth Links Contact Us

Artofcolour | Content | A means of Expression


The Night Cafe The Scream First Abstract Watercolor Murnau with Church
Click the Picture for Full Size Image .

  Vincent Van Gogh : The Night Cafe  C.1888
Edvard Munch : The Scream  C.1893
Wassily Kandinsky : First Abstract Watercolor  C.1910
Wassily Kandinsky : Murnau with Church  C.1910

 
       ศิลปะแบบ Expressionism นั้นเกิดขึ้นทางเหนือของยุโรป โดยที่ศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเยอรมัน ศิลปะแนวนี้ ได้รับอิทธิพลจากศิลปินสำคัญ 2 คนคือ Vincent Van Gogh และศิลปินชาว Norwegian ที่ชื่อ Edvard Munch ซึ่งทั้งสองคนนี้ ใช้สีที่รุนแรง และเกินความเป็นจริง โดยเน้นความพอใจของศิลปินเป็นหลัก ไม่ยึดถือ กฏเกณฑ์ และธรรมเนียมใดๆในอดีตเลย สีที่ใช้นั้นจะสื่อถึงพลังที่ถูกบีบคั้นบังคับกดดัน ที่อยู่ในความรู้สึกนึกคิด ของจิตใจคน เป็นการปดปล่อยอารมณ์ผ่านสี และฝีแปรงที่ให้ความรู้สึก ที่แข็งๆ ดิบ รุนแรง
       ศิลปะ Expressionism ในเยอรมันมี 2 กลุ่มคือ
       1    Die Brucke ที่แปลว่า สะพาน กลุ่มนี้จะเชื่อมโยงศิลปะที่แปลกแนวต่างๆ
       2    Der Blaue Reiter ที่แปลว่า คนขี่ม้าสีนำเงิน ชื่อนี้ได้มาจากหนังสือที่ Kandinsky จัดพิมพ์ โดยชื่อหนังสือนี้ ก็ได้มาจากงานเขียนของ Kandinsky เองอีกทีหนึ่ง
       กลุ่ม Der Bladue Reiter นี้จะมีความสำคัญกว่ากลุ่ม Die Brucke โดยกลุ่มนี้มี Kandinsky เป็นผู้นำ กลุ่ม   Kandinsky เกิดใน Moscow โดยเขาเป็นนักศึกษากฏหมายและเศรษศาสตร์ แต่เมื่อเขาได้ไปเที่ยวที่ Paris และได้ดูงานแสดงศิลปกรรมทำให้ Kandinsky ตัดสินใจเป็นจิตรกรเมื่ออายุได้ 30 ปี ในหัวของ Kandinsky นั้น เขาคิดว่าจะทำงานศิลปะในแบบ Non - Objective Painting หรือ ภาพจิตกรรมที่ไม่มีเรื่องราวเขาได้เขียนตำรา ที่ศึกษาค้นคว้ามาอย่างหนักชื่อ "Concerning the Spiritual in Art" ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวพันกันระหว่าง ศิลปะ และ ดนตรี โดย Kandinsky เองเกิดความรู้สึกในเรื่อง Dematerialization ในงานของ Monet และในงานของพวก Impressionism ,Symbolists, Fauves, Cubism, โดย Kandinsky เองเขามั่นใจว่า ศิลปะนั้นน่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับทางจิตวิญญาณ (Spiritual) มากกว่าวัตถุ (Material) โดย Kandinsky พูดไว้ว่า "หลักการประสานสี และรูปทรง ย่อมขึ้นอยู่กับการจับจิตวิญญาณของมนุษย์เพียงเท่านั้น" ศิลปะแบบ Expressionism นี้จะมุ่งการแสดงออกทางความรู้สึก อารมณ์ จิตวิญญาณ มากกว่ามุ่งนำเสนอความเป็นจริง ทางวัตถุ โดยสื่อผ่านการใช้สีที่รุนแรง กดดัน ฝีแปรงที่อิสระ โดยรับเอาอิทธิพลของกลุ่มศิลปะต่างๆเช่น การรับสีสด และฝีแปรงอิสระจากศิลปะแบบ Fauvism, ความรู้สึกบีบคั้นกดดันจากจิตใจของมนุษย์จาก Van Gogh หรือแม้ กระทั่ง ลักษณะการตกแต่งจากศิลปะแบบ Art Nouveau

       The Night Cafe ภาพนี้ Van gogh วาดขึ้นในช่วงปี คศ. 1888 ซึ่งเป็นช่วงที่ Van gogh ได้ย้ายไป อยู่ที่เมือง Arles ใน Provence ซึ่งเป็นเมืองทางใต้ของประเทศฝรั่งเศส ณ.ที่นี้เอง Van gogh ได้ทุ่มเทในการ ทำงานของเขาอย่างบ้าคลั่ง ใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยว ในสภาพความเป็นอยู่ที่อัตคัต ขัดสน และช่วงเวลานี้เองที่ Van gogh ได้วาดภาพ ที่มีชื่อเสียงมากของเขาภาพหนึ่ง เป็นภาพภายใน Cafe แห่งหนึ่ง Van gogh ได้ใช้สีแดงกับ สีเขียว ตัดกันอย่างรุนแรงมากๆ ซึ่งทำให้รู้สึกว่า Cafe แห่งนี้นั้นเป็นสถานที่ ที่อาจทำให้คนเข้ามาเสียผู้ เสียคน เสียสติ หรือก่ออาชญากรรมได้ หรือพูดง่ายๆก็คือ Cafe แห่งนี้เป็นที่รวมของพวกคนไม่ดีทั้งหลายแหล่ คนที่ล้มเหลวในชีวิต ที่โต๊ะมีคนเมานอนฟุบหมดสติอยู่
       ภาพ Night Cafe ของ Van gogh ภาพนี้นั้น เป็นการริเริ่มที่จะเป็นศิลปะ แบบ Expressionism โดยเห็นได้ จากการใช้ฝีแปรงที่ขาดห้วน ใช้เส้นง่ายๆ ที่มีพลังส่งอารมณ์บวกกับการใช้สี ที่แสดงความรู้สึกสีที่สื่อความหมาย และสีที่จัดตัดกันอย่างรุนแรง เช่น สีแดงกับสีเขียว และการใช้สีและฝีแปรงลักษณะนี้นี่เองที่ส่งอิทธิพลอย่างมากให้กับ ศิลปะ Expressionism ในช่วงต่อมา
[1] [2]   Next >>

| What is Colour? | Fresco Technique | Colour&light&Narritive | Leonardo's Naturalism |
| The Venetian school | Chiaroscuro | Painting with light | Impressionism | Expressionism
| Picasso's changing palette | Matisse's pure Colour | Abstract | Pop Art |
 
Web Recommend : Pattaya Hotels | Thailand Hotels
Thailand Hotels : จองที่พัก, โรงแรม, รีสอร์ท (กรุงเทพฯ, ภูเก็ต, พัทยา, กระบี่ ฯลฯ)   Thailand Hotels Directory | Thailand Golf Courses
 
Copyright   ฉ 1999-2000 DB.Design   All Right Reserved
Commercial use is prohibited. Please read our terms of use.
Webmaster : Pasakon@Artofcolour.com    ICQ : 20927041
jordan 4 columbia mulberry boxing day jordan 4 columbia jordan 4 columbia French Blue 7s canada goose outlet michael kors outlet canada goose boxing day mulberry boxing day beats by dre boxing day canada goose boxing day north face boxing day links of london boxing day columbia 4s columbia 4s beats by dre boxing day north face boxing day lululemon boxing day michael kors outlet canada goose boxing day ugg boxing day chanel boxing day burberry boxing day michael kors boxing day kate spade boxing day jordan 4 columbia links of london boxing day ugg boxing day mulberry boxing day mulberry boxing day mulberry boxing day sale ugg boxing day sale columbia 4s jordan 7 french blue columbia 4s louis vuitton boxing day michael kors outlet French Blue 7s louis vuitton outlet mulberry boxing day uggs on sale retro jordans uggs outlet Columbia 11s jordan 11 columbia jordan 11 columbia jordan 11 legend blue 2014 legend blue 11s legend blue 11s louis vuitton taschen legend blue 11s air jordan shoes air jordan 11 nike air max jordan 11 legend blue Columbia 11s jordan 11 air jordan 11 jordan shoes jordan 11 legend blue uggs outlet jordan 11 columbia jordan 11 legend blue 2014 legend blue 11s jordan 13 legend blue 11s for sale jordan 11 legend blue jordan 11 columbia jordan retro 6 jordan legend blue legend blue 11s jordan 11 uggs outlet legend blue 11s uggs outlet legend blue 11s jordan retro 11 jordan shoes jordan 11 columbia legend blue 11s