Artofcolour.com Home Painting Profiles Artists Gallery In-Depth Links Contact Us

Artofcolour | Content | Impressions of Nature


Impression of Nature Impression Sunrise The Studio-Boat La Grenouillre Boating
Click the Picture for Full Size Image .

  Claude Monet : Impression Sunrise  C.1872
Claude Monet : The Studio-Boat  C.1874
Claude Monet : La Grenouillre  C.1869
Edouard Manet : Boating  C.1874

 
       What is Impressionism ? ชื่อของศิลปะแบบ Impressionism ก็ได้มาจากภาพที่ชื่อ Impression Sunrise นี้ของ Monet นั่นเอง ศิลปะในแบบ Impressionism ได้ปฏิวัติรูปแบบของการใช้สีที่แหวกแนวโดย ยึดเอาหลักทฤษฏีของท่าน Sir Isacc Newton ในเรื่องของแสงสีขาว ที่ส่องผ่านแท่งแก้วปริซึม แล้วกระจายสี ออกมาเป็นสีรุ้งหลากสี แต่ศิลปิน Impressionism ได้นำเอาทฤษฏีนี้มาใช้ในทางกลับกัน นั่นก็คือ การกระจาย แสงออกมาก่อน แล้วให้ตาคนดูผสมสีต่างๆ หรือที่เราเรียกกันว่า "Optical Mixture" นั่นเอง เอาเองดังนั้นการ ใช้สีของศิลปินกลุ่ม Impressionsm นี้จะต้องคำนึงว่าวัตถุกับสิ่งแวดล้อม นั้นต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทุกสิ่ง ทุกอย่างมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน สะท้อนแสงสีและเงาใส่กัน ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ศิลปิน Impressionsm ส่วนใหญ่ชอบที่จะออกไปวาดภาพกลางแจ้ง เพื่อที่จะได้บันทึกบรรยากาศที่มีแสงสะท้อนจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้าง ทำให้เกิดเป็นสีสันหลายหลายขึ้น ณ.เวลานั้น และ เมื่อภาพที่ศิลปินเห็นนั้น เกิดจากแสงมากระทบตาพวกเขา จึงใช้วิธีแตะแต้มสีชิดๆกันไป ให้เหมือนกับแสงสะท้อนจากใบไม้ ผิวนํ้า และกลุ่มเมฆ นอกจากนี้ยังมีทฤษฏีของ Eugene Chevreul ในเรื่อง "หลักการประสานกันและตัดกันของสี" เข้ามาร่วมด้วย จากทฤษฏีของ Eugene นี้ทำให้ศิลปิน Impressionsm อย่าง Monet ได้รับรู้ว่าเงาของสิ่งต่างๆเป็นสีตรงข้ามของสิ่งนั้นการที่ใช้ทฤษฏี Optical mixture มาใช้ในการแตะแต้มสีลงบนผืนผ้าใบ นี้ทำให้ได้สีที่มีความเข้มสดขึ้นมากกว่าเดิมที่มีการ ผสมสีบนจานสี โดยถ้าศิลปินใช้สีตรงข้ามมาแตะแต้มไว้ชิดๆกัน ถ้าแต้มเป็นบริเวณกว้างพอจะช่วยส่งให้เกิด ความเข้มข้นซึ่งกันและกัน
       ศิลปะ Impressionism นั้นจะมุ่งเน้นถึงการวาดภาพที่จับซึ่งสายตาสัมผัสรับรู้ในช่วง ณ.เวลานั้น และ เป็น ช่วงเวลาที่ฉับพลัน และจะมีการแยกแยะสีที่จะเข้ามาประกอบกันเข้าเป็นแสงที่ส่องต้องสิ่งต่างๆ ทำให้เกิดพื้นผิวภาพ ที่เต็มไปด้วยสีสันที่แปรเปลี่ยนเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งและศิลปิน Impressionism ที่ทำงานในรูปแบบนี้ก็มี Monet และ Renoir ส่วนศิลปินอย่าง Manet และ Degas นั้นจะ ทำงานในแบบ Impressionism ในอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งจะกล่าวถึงในโอกาศต่อไป

       ทฤษฏีเรื่องการมองเห็นสีของ Eugene Chevreul
       Eugene Chevreul เขาเป็นนักเคมีชาวฝรั่งเศส ผู้คิดค้นทฤษฏีที่มีผลโดยตรงกับศิลปะ Impressionism เขาเขียนหนังสือ ชื่อ "The Principles of Harmony and Contrast of colours, and their application to the Arts " โดยมีทฤษฏีที่สำคัญว่า "สีที่อยู่ใกล้เคียงกัน จะส่งอิทธิพลซึ่งกันและกัน ส่วนสีที่อยู่สีเดียวจะปรากฏ Optical Mixture ขึ้นมา Eugene กล่าวไว้ว่าถ้าเรามองดูแถบสี 2 แถบ พร้อมๆกันซึ่ง 2 แถบนั้นอาจจะเป็นสีเดียวกัน แต่ต่างนำหนัก หรือจะเป็นนำหนักเดียวกันแต่ ต่างสีถ้าเรานำมาวางชิดกันจะพบว่า
      1   สายตาจะมองเห็นเป็นสีเดียวกันนั้นมีความเข้มขึ้น
      2   สายตาจะทำการผสมสีที่ต่างกันเข้าด้วยกัน ตามที่ Eugene พูดไว้นี้ อธิบายได้ว่า ถ้านำสีอ่อนมาวางชิดกับสีแก่ สีอ่อนนั้นจะดูสว่างขึ้น และสีแก่นั้นจะมืดลง
       ทฤษฏีของ Eugene นี้อาจพอสรุปได้ว่าเป็นเรื่องของ "หลักการประสานกัน และตัดกันของสี" นั่นเองซึ่งทฤษฏีนี้ ส่งผลให้ Monet, Renoir นำมันมาใช้ในงานเขียนของเขาทั้งสอง ซึ่งมันก็ทำให้ภาพของเขามีการพัฒนาขึ้น อย่างมากในเรื่องการใช้สีนั่นเอง
[1] [2]   Next >>

| What is Colour? | Fresco Technique | Colour&light&Narritive | Leonardo's Naturalism |
| The Venetian school | Chiaroscuro | Painting with light | Impressionism | Expressionism
| Picasso's changing palette | Matisse's pure Colour | Abstract | Pop Art |
 
Web Recommend : Pattaya Hotels | Thailand Hotels
Thailand Hotels : จองที่พัก, โรงแรม, รีสอร์ท (กรุงเทพฯ, ภูเก็ต, พัทยา, กระบี่ ฯลฯ)   Thailand Hotels Directory | Thailand Golf Courses
 
Copyright   ฉ 1999-2000 DB.Design   All Right Reserved
Commercial use is prohibited. Please read our terms of use.
Webmaster : Pasakon@Artofcolour.com    ICQ : 20927041
louis vuitton outlet burberry boxing day sale mulberry boxing day sale michael kors boxing day Oakley boxing day columbia 4s canada goose outlet mulberry boxing day michael kors boxing day sales French Blue 7s Oakley boxing day ugg boxing day sale ugg boxing day jordan 4 columbia columbia 4s beats by dre boxing day louis vuitton boxing day michael kors boxing day columbia 4s jordan 4 columbia jordan 4 columbia jordan 7 french blue columbia 4s hollister boxing day French Blue 7s jordan 4 columbia ugg boxing day French Blue 7s christian louboutin boxing day michael kors outlet jordan 4 columbia jordan 4 columbia christian louboutin boxing day ugg boxing day sale michael kors boxing day michael kors boxing day sales columbia 4s French Blue 7s mulberry boxing day columbia 4s louis vuitton jordan retro 11 legend blue legend blue 11s jordan 11 louis vuitton jordan 11 legend blue 2014 retro jordans jordan retro 13 air jordans air jordan 11 jordan shoes air jordan 11 jordan 11 legend blue 11s for sale jordan retro 11 air jordan 11 air jordan 11 canada goose outlet canada goose outlet jordan retro 11 legend blue uggs outlet air jordan 11 nike pas cher jordan retro 11 uggs on sale jordan retro 11 jordan legend blue jordan retro 11 legend blue 11s jordan shoes jordan retro 11 legend blue 11s pre order jordan retro 6 jordan 11 columbia jordan 13 nike air max jordan retro 11 uggs outlet air jordan 11 legend blue 11s