Artofcolour.com Home Painting Profiles Artists Gallery In-Depth Links Contact Us

Artofcolour | Content | Matisse's Pure Colour


Matisse's Pure Colour Portrait of Madame Matisse Dance (II) Self Portrait Harmony in Red
Click the Picture for Full Size Image .

  Henri Matisse : Portrait of Madame Matisse (Green Stripe)  C.1905
Henri Matisse : Dance (II)  C.1910
Henri Matisse : Self Portrait  
Henri Matisse : Harmony in Red (The Red Room)  C.1908


 
       " When I paint Green, it doesn't mean grass; When I paint blue,it doesn't mean sky."    นี่เป็นคำพูดของ Henri Matisse เอง และจากแนวทางนี้เอง ที่มาตีสใช้ทำงานของเขา ทำให้เกิด กลุ่มศิลปะที่ชื่อโฟฟ (Fauvism) ขึ้นมา ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปะกลุ่มแรกของคริสศตรววรษที่ 20 ที่ปฏิวัติ แนวคิดทาง ศิลปะอย่างรุนแรง โดยมี Henri Matisse เป็นผู้นำในศิลปะกลุ่มนี้
       Fauvism ศิลปะกลุ่มนี้เริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 20 ซึ่งในตอนต้นศตวรรษที่ 20 นี้ โลกศิลปะถูกครอบงำด้วยหลักการ การค้นคว้าในเรื่องลี้ลับทางจิตวิทยาของพวก Symbolist, หลักการของพวกนาบีส์ (Nabis) ที่ล้วนเอาทฤษฎีต่างๆ ของ โกแกง (Gauguin), เซซาน (Cezanne) มาดัดแปลง มาตีสได้พยายามทดลองอะไรใหม่ๆ ในงานของเขา โดยที่พยายามจะหลุดพ้นจากแนวทาง กฎเกณฑ์ต่างๆ ของแวดวงศิลปะในขณะนั้น มาตีสได้หวนกับไปหาแนวทาง และ หลักการใช้สีของ โกแกง (Gauguin), เซอราต์ (Seurat), เซวาน (Cezanne), และแวนโก็ะห์ (Van Gogh) เคยใช้ นั่นก็คือ การใช้สีที่จงใจไม่ให้บรรยายลักษณะวัตถุใดๆ ในธรรมชาติเลย

       และแล้วมาตีสก็ได้นำเอาเทคนิคต่างๆ ทั้งของ Signac, Cross, Gauguin, Van gogh, Seurat และศิลปิน คนอื่นๆ ที่มาตีสเคยสัมผัส โดยเขาได้นำเทคนิคต่างๆ ของจิตกรเหล่านี้มาคิดค้น ดัดแปลง และหาแนวทางใหม่ๆ ให้กับ ตัวเขาเอง และในที่สุด ในปีค.ศ. 1905 มาตีสก็ได้ทำงานที่เป็นแบบฉบับของเขาออกมา นั่นก็คือภาพ "Green Stripe (Madame Matisse)"    ภาพ Green Stripe นี้นั้นเป็นภาพ ภรรยาของมาตีสเอง มาตีสใช้สี ที่รุนแรง เด็ดขาด ใช้รูปทรงคร่าวๆ ง่ายๆ ขาดรายละเอียด ซับซ้อน ใช้สีที่สดตัดกันอย่างง่ายๆ ใบหน้าของภรรยา มาตีส ถูกสีเขียวสดข่มไว้หมด ส่วนสีที่ป้ายมาตั้งแต่ตีนผมจนจรดคาง ได้แบ่งใบหน้าออกเป็น 2 ซีก สีโต้ตอบกัน ไปมารุนแรงตลอดไปทั่ว ทั้งสองข้างของใบหน้าที่ถูกแบ่งออก ในส่วนการใช้สีบริเวณฉากหลังของภาพ มาตีส ได้อิทธิพลจาก โกแก็ง, ศิลปินกลุ่มนาบีส์ (Nabis) และพวกกลุ่มศิลปิน ซิมบอลลิสต์ (Symbolist) ที่เคยกล่าวไว้ว่า "ศิลปินต้องเป็นอิสระจากการ ใช้สี สีที่ใช้จะไม่ต้อง เหมือนอะไรในธรรมชาติ แต่สีเหล่านี้ เป็นเพียงแค่เครื่องมือ ที่ช่วยสร้างรูปร่าง ของอะไรต่างๆ ขึ้นมาเท่านั้น เป็นสีที่นามธรรม (Abstract colour)"    ดังนั้นสีไม่น่าจะ ทำให้ดูเป็นรูปผู้หญิง ต้นไม้ หรือภาพหุ่นนิ่งอะไร ได้เลย แต่สีแบบนี้แหละที่เป็น โครงสร้างพื้นฐานหลักของภาพ
       ในการใช้สีของพวกโฟฟนี้ บางครั้งพวกเขาอาจแต้มสีลงไปเป็น บริเวณเล็กๆ หรือเป็นแค่จุดๆ ที่ค้ายกับฝีแปรง ของพวกศิลปิน Neo-Impressionism แต่สีเหล่านี้จะเป็นสีที่จัดและรุนแรงกว่า โดยไม่คำนึงถึงทฤษฎีสี แต่องค์ประกอบศิลป์ในงานแบบโฟฟ อาจจัดได้ด้วยลำพังแค่สีล้วนๆ ซึ่งดูแล้วอาจเป็นสัญลักษณ์มากกว่า เหมือนจริง ถึงแม้ศิลปินโฟฟจะเขียนภาพที่เป็น Objective World เช่น ภาพวิว ภาพคน ภาพหุ่นนิ่ง แต่พวกโฟฟก็ทำสิ่งเหล่านี้ ให้เป็น Abstract ด้วยการลงสีที่ไม่เหมือนกับธรรมชาติ การใส่สีจัด และสีสดๆลงไปเลย ซึ่งก็จะทำให้สีนั้นหมดหน้าที่ ที่จะบอกว่า สีนี้ สีนั้นคืออะไร ณ.เวลานี้ "สี" จะสื่ออะไรมากกว่าความเป็นสี
       ศิลปินโฟฟจะใช้สีสดล้วนๆ ในการแสดงระนาบ และแสดงวัตถุ ไม่ว่าจะอยู่ใกล้ หรือไกล แม้แต่การให้แสง และเงา ก็เป็นบริเวณของสีสดๆทั้งสิ้น ซึ่งก็อาจเล่นสีร้อน สีเย็นได้ สีที่กลุ่มจิตรกรโฟฟใช้นี้ มิใช่ใช้ตามที่ตาสัมผัส เห็น แต่ จะใช้ไปตามอารมณ์ และความพอใจของศิลปินเอง สีจัดๆ ที่สดใสสีหนึ่งจะอยู่เคียงกับอีกสีหนึ่ง เป็นฝีแปรงหลวมๆ ที่แต้มต่อตัดกันไป ให้เกิดพื้นผิวภาพ ที่มีสีเพื่อแสดงอารมณ์ของสีในตัวของมันเองอย่างอิสระ มิใช่แสดงให้เห็นว่า คือของสิ่งใด เป็นการแสดงความพอใจในการเล่นสีของจิตรกรเอง การสร้างภาพให้แบนและให้ระนาบคุมเคลือนี้ เป็นการหักเหออกจากหลักการเรื่อง Perspective ในแบบสมัยเก่าๆ
       กลุ่มศิลปิน Fauvism นี้ได้นำหลักการของจิตรกรในอดีตดังที่กล่าวมาแล้ว แต่นำหลักการเหล่านั้นมาใช้ อย่างรุนแรง เด็ดขาด จนผ่านเลยผู้บุกเบิกแนวคิดนี้ไปไกล ทำให้สีมีบทบาท 2 อย่างควบกันไปคือ สีประสานกัน สร้างเค้าโครงของภาพขึ้นมา   พร้อมกับอีกหน้าที่หนึ่งคือ สีจะแสดงความรู้สึก ของสีออกมา
       แต่ถ้าเราจะมองกลุ่มศิลปินโฟฟ ในแง่การแสดงความรู้สึกออกมาแรงๆนั้น เราอาจเรียกศิลปินกลุ่มนี้ว่า เป็น Expressionism ในอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า อิทธิพลของโฟฟนี้ไปปรากฎในภาพเขียนสมัยใหม่ ของพวก Expressionism ในประเทศเยอรมันที่อิ่มตัวเต็มที่ ในช่วง แรกๆ ของศตวรรษที่ 20 นั่นเอง
| What is Colour? | Fresco Technique | Colour&light&Narritive | Leonardo's Naturalism |
| The Venetian school | Chiaroscuro | Painting with Light | Impressionism | Expressionism
| Picasso's changing palette | Matisse's pure Colour | Abstract | Pop Art |
 
Web Recommend : Pattaya Hotels | Thailand Hotels
Thailand Hotels : จองที่พัก, โรงแรม, รีสอร์ท (กรุงเทพฯ, ภูเก็ต, พัทยา, กระบี่ ฯลฯ)   Thailand Hotels Directory | Thailand Golf Courses
 
Copyright   ฉ 1999-2000 DB.Design   All Right Reserved
Commercial use is prohibited. Please read our terms of use.
Webmaster : Pasakon@Artofcolour.com    ICQ : 20927041
Ghd boxing day jordan 4 columbia French Blue 7s moncler boxing day canada goose boxing day sale burberry boxing day sale burberry boxing day sale christian louboutin boxing day jordan 4 columbia mulberry boxing day sale ray ban boxing day michael kors outlet links of london boxing day mulberry boxing day sale moncler boxing day columbia 4s moncler boxing day ray ban boxing day gucci boxing day jordan 4 columbia Ghd boxing day columbia 4s canada goose boxing day jordan 4 columbia michael kors outlet columbia 4s burberry boxing day canada goose boxing day jordan 7 french blue columbia 4s columbia 4s mulberry boxing day babyliss boxing day canada goose boxing day louis vuitton outlet canada goose outlet christian louboutin boxing day jordan 4 columbia ugg boxing day beats by dre boxing day jordan retro 6 jordan 11 legend blue 2014 jordan 11 columbia louis vuitton legend blue 11s Columbia 11s jordan retro 13 jordan 11 legend blue nike air max 1 nike air max canada goose outlet jordan shoes jordan 12 uggs outlet louis vuitton taschen jordan 11 legend blue 2014 uggs on sale uggs outlet legend blue 11s canada goose outlet louis vuitton uggs outlet legend blue 11s for sale uggs outlet legend blue 11s for sale legend blue 11s uggs outlet jordan retro 11 legend blue jordan 11 legend blue uggs on sale jordan 11 jordan 11 columbia jordan shoes jordan shoes nike air max nike air max jordan retro 11 legend blue jordan retro 11 legend blue air jordans air jordan 11